ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,17:10  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,17:54  อ่าน 879 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,18:26  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,16:21  อ่าน 332 ครั้ง
รายละเอียด..