ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,17:10  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องสารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายดิฐาปภัสร์ ธนวัฒนานิธิกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,18:26  อ่าน 628 ครั้ง
รายละเอียด..