ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล เพชรพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2016
ปรับปรุง 26/03/2022
สถิติผู้เข้าชม 532762
Page Views 696776
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ชุมตาบง ชุมตาบง
2 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ชุมตาบง ชุมตาบง
3 โรงเรียนบ้านหนองจิก ชุมตาบง ชุมตาบง
4 โรงเรียนบ้านชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง 0-5639-0026 ,08-1971-0803
5 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี ชุมตาบง ชุมตาบง
7 โรงเรียนบ้านปางงู ปางสวรรค์ ชุมตาบง
8 โรงเรียนบ้านปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง
9 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง
10 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ปางสวรรค์ ชุมตาบง 0895234065
11 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) ด่านช้าง บรรพตพิสัย
12 โรงเรียนวัดด่านช้าง ด่านช้าง บรรพตพิสัย
13 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย 056871078
14 โรงเรียนบ้านหนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย
15 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา ด่านช้าง บรรพตพิสัย
16 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย
17 โรงเรียนโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย 056390023
18 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย
19 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส ตาขีด บรรพตพิสัย
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร) ตาขีด บรรพตพิสัย ๐๕๖-๒๓๔๙๑๑
21 โรงเรียนบ้านดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย
22 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม ตาขีด บรรพตพิสัย
23 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย
24 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง ตาสัง บรรพตพิสัย
25 โรงเรียนวัดตาสังใต้ ตาสัง บรรพตพิสัย
26 โรงเรียนวัดบ้านวัง ตาสัง บรรพตพิสัย
27 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย 056211022
28 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ตาสัง บรรพตพิสัย
29 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
30 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
31 โรงเรียนวัดท่างิ้ว ท่างิ้ว บรรพตพิสัย
32 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย
33 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ บางตาหงาย บรรพตพิสัย 056 279 365
34 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม บางตาหงาย บรรพตพิสัย
35 โรงเรียนวัดประสาทวิถี บางแก้ว บรรพตพิสัย 056287064
36 โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) บางแก้ว บรรพตพิสัย
37 โรงเรียนวัดโบสถ์สามัคคีธรรม บางแก้ว บรรพตพิสัย
38 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี บึงปลาทู บรรพตพิสัย
39 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย
40 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ บึงปลาทู บรรพตพิสัย
41 โรงเรียนวัดเทพสถาพร บ้านแดน บรรพตพิสัย
42 โรงเรียนวัดบ้านแดน บ้านแดน บรรพตพิสัย
43 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย
44 โรงเรียนบ้านหนองเสือ หนองกรด บรรพตพิสัย
45 โรงเรียนวัดคลองธรรม หนองกรด บรรพตพิสัย
46 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส หนองกรด บรรพตพิสัย
47 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) หนองกรด บรรพตพิสัย
48 โรงเรียนวัดหนองกรด หนองกรด บรรพตพิสัย
49 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) หนองกรด บรรพตพิสัย
50 โรงเรียนวัดบ้านพลัง หนองกรด บรรพตพิสัย
51 โรงเรียนวัดคลองจินดา หนองตางู บรรพตพิสัย
52 โรงเรียนวัดหนองตางู หนองตางู บรรพตพิสัย 081-2800972
53 โรงเรียนวัดจิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย 056-217976
54 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง หนองตางู บรรพตพิสัย
55 โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) หูกวาง บรรพตพิสัย
56 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ หูกวาง บรรพตพิสัย
57 โรงเรียนวัดบ้านคลอง อ่างทอง บรรพตพิสัย 0884378655
58 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ อ่างทอง บรรพตพิสัย
59 โรงเรียนวัดอ่างทอง อ่างทอง บรรพตพิสัย
60 โรงเรียนวัดท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย
61 โรงเรียนวัดศรัทธาราม เจริญผล บรรพตพิสัย
62 โรงเรียนวัดเจริญผล เจริญผล บรรพตพิสัย
63 โรงเรียนวัดมาบมะขาม เจริญผล บรรพตพิสัย
64 โรงเรียนวัดสวนหลวง บ้านไร่ ลาดยาว 0858732699
65 โรงเรียนวัดบ้านไร่ บ้านไร่ ลาดยาว
66 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ บ้านไร่ ลาดยาว
67 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง บ้านไร่ ลาดยาว
68 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม บ้านไร่ ลาดยาว
69 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน บ้านไร่ ลาดยาว
70 โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว
71 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง บ้านไร่ ลาดยาว
72 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี บ้านไร่ ลาดยาว
73 โรงเรียนบ้านบ่อแรต(สะอาดลออราษฎร์บำรุง) บ้านไร่ ลาดยาว
74 โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ บ้านไร่ ลาดยาว
75 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ มาบแก ลาดยาว
76 โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี มาบแก ลาดยาว -
77 โรงเรียนบ้านมาบแก มาบแก ลาดยาว
78 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว
79 โรงเรียนบูรพาศึกษา ลาดยาว ลาดยาว
80 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว
81 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ลาดยาว
82 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ ลาดยาว ลาดยาว
83 โรงเรียนเสริมสวัสดิ์วิทยา ลาดยาว ลาดยาว
84 โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร ลาดยาว ลาดยาว
85 โรงเรียนวัดคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว
86 โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา) วังม้า ลาดยาว
87 โรงเรียนวัดเกาะเปา วังม้า ลาดยาว
88 โรงเรียนบ้านวังสำราญ วังม้า ลาดยาว
89 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด วังม้า ลาดยาว
90 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วังม้า ลาดยาว
91 โรงเรียนบ้านดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว
92 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
93 โรงเรียนบ้านท่าตะโก ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
94 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
95 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
96 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
97 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
98 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
99 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว -
100 โรงเรียนวัดสระแก้ว สระแก้ว ลาดยาว
101 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว
102 โรงเรียนวัดสวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว
103 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สระแก้ว ลาดยาว
104 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สร้อยละคร ลาดยาว
105 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว
106 โรงเรียนบ้านหนองนมวัว หนองนมวัว ลาดยาว
107 โรงเรียนวัดเขาสมุก หนองนมวัว ลาดยาว
108 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม หนองยาว ลาดยาว
109 โรงเรียนบ้านนกคลาน หนองยาว ลาดยาว
110 โรงเรียนวัดหนองยาว หนองยาว ลาดยาว 056209226
111 โรงเรียนวัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม หนองยาว ลาดยาว
112 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง หนองยาว ลาดยาว
113 โรงเรียนบ้านศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
114 โรงเรียนบ้านวังหิน ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
115 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
116 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว
117 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว 0895648828
118 โรงเรียนวัดสังฆวิถี เนินขี้เหล็ก ลาดยาว
119 โรงเรียนจันทราราษฎร์ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว
120 โรงเรียนวัดหนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว
121 โรงเรียนบ้านคลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์
122 โรงเรียนบ้านเปราะ วังซ่าน แม่วงก์
123 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ วังซ่าน แม่วงก์
124 โรงเรียนบ้านตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์
125 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง วังซ่าน แม่วงก์
126 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ วังซ่าน แม่วงก์
127 โรงเรียนบ้านวังซ่าน วังซ่าน แม่วงก์
128 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก์
129 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ 056-235667
130 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ เขาชนกัน แม่วงก์ 056294155
131 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ 056-294136
132 โรงเรียนบ้านวังชุมพร เขาชนกัน แม่วงก์ 0-5637-5025
133 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาชนกัน แม่วงก์
134 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก์
135 โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาบ้านธารมะยม แม่วงก์ แม่วงก์
136 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม แม่วงก์ แม่วงก์
137 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน แม่วงก์ แม่วงก์
138 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล แม่วงก์ แม่วงก์
139 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง แม่วงก์ แม่วงก์ 056390034/0854633903
140 โรงเรียนบ้านลานตะแบก แม่วงก์ แม่วงก์
141 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์
142 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว แม่เล่ย์ แม่วงก์
143 โรงเรียนบ้านคลองไทร แม่เล่ย์ แม่วงก์
144 โรงเรียนบ้านหินดาด แม่เล่ย์ แม่วงก์
145 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ _
146 โรงเรียนบ้านหนองไม้ แม่เล่ย์ แม่วงก์
147 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง แม่เล่ย์ แม่วงก์
148 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา แม่เล่ย์ แม่วงก์
149 โรงเรียนบ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์
150 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร แม่เล่ย์ แม่วงก์
151 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) แม่เล่ย์ แม่วงก์ 056295167
152 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาบ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์
153 โรงเรียนบ้านปางขนุน แม่เล่ย์ แม่วงก์ 0904499489
154 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี แม่เปิน แม่เปิน
155 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน
156 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน
157 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน
158 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน
159 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) แม่เปิน แม่เปิน
160 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา แม่เปิน แม่เปิน