การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เดือนมกราคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.51 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม เดือนกรกฎาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.04 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.81 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศรับสมัครนักการภารโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.71 KB
Adobe Acrobat Document การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 933.53 KB