ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

081-2800972

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 1 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์ 60180


nongtangu@gmail.com