ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มกราคม 2565 รับการนิเทศ ติดตาม จาก ศน.พชรวรรณ ธนทวีสกุล ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ Active Learning และเด็กไทยวิถีใหม่
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2565,16:34   อ่าน 1651 ครั้ง