ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรอนุบาล ป.6และ ม.3
23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ 2/2560
19 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค ป.6และ ม.3
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบปลายปี/ปลายภาค
01 มี.ค. 61 วันมาฆบูชา
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3
31 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 ค่ายโอเน็ต ป.6 และ ม.3
16 ม.ค. 61 วันครู
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
01 ม.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดชดเชยวันปีใหม่
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
13 ธ.ค. 60 ถึง 15 ธ.ค. 60 แข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค จ.กำแพงเพร
11 ธ.ค. 60 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 60 วันชาติไทย
29 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬาสีโรงเรียน
20 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 2
06 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 นักเรียนสอบแก้ 0,ร,มส ครั้งที่ 1
02 พ.ย. 60 ถึง 03 พ.ย. 60 รับเอกสารใบแก้ผลการเรียน(0,ร,มส)
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 60 ครูเปิดเตรียมการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินวิชาการภารเรียนที่2/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์